Sjarmtroll

Sjarmtroll er den aller minste gruppen, med 7-8 barn i alderen 1-2 år. Vi har mye fokus på samhold, vennskap og fellesskap. Og at barnehagen skal være et trygt og godt sted og være.

Vi liker godt å være ute, målet er 1-2 turer i uken og ellers så mye ute som mulig. Vi har mye fokus på språkutvikling, nylig startet med en språkstimulerende lydbok app (Polylino) og bruker mye sangkort og eventyr. Vårt satsningsområde er sosial kompetanse og vi er opptatt av at alle skal ha en betydning i fellesskapet. Vi bruker mye tid på å skape gode relasjoner. Vi tar barna på fersken i å gjøre gode gjerninger, det skaper mestringsfølelse og et ønske om å gjenta de gode handlingene mot hverandre.

Vi har et flott uteområde som barna kan utforske. Det er tett på mye spennende natur og gir barna mulighet til å få grunnleggende kunnskap om naturen og bli glad i den.