Den verdifulle leken

(Rammeplanen, 2017,s.20 ) Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling . Frie leken har en sentral plass hos oss på Trolltangen, og den har stor betydning for alle områder av barnas utvikling. I hovedsak er leken barnas egen aktivitet og leken oppstår gjerne spontant underveis i ulike situasjoner. Hos oss på Trolltangen legger vi hver dag tilrette for god lek ute og inne :-)